BDTX, SCĐK, SCĐX, Công tác bảo trì đường bộ, sửa chữa vừa, sửa chữa lớn

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/16/2013

Đường GTNT sau mưa lũ - Ảnh: Nguyễn Bách
- Bảo dưỡng thường xuyên - BDTX là công việc được thực hiện hàng ngày, với khối lượng nhất định để phân biệt rõ giới hạn mà công tác bảo dưỡng có thể đảm đương trong một chu kỳ sửa chữa vừa và sửa chữa lớn. Giới hạn công việc BDTX do cấp có thẩm quyền quy định căn cứ vào khối lượng các hạng mục phải thực hiện đối với từng loại mặt đường, từng công việc (giới hạn công việc BDTX có thể tham khảo tại QĐ số 2712/QĐ-GT ngày 14/10/1996 của Bộ GTVT);

- Sửa chữa định kỳ - SCĐK: Khi khối lượng công việc bảo dưỡng vượt quá mức giới hạn quy định của BDTX cần phải đưa sang công tác SCĐK, hat còn gọi là sửa chữa vừa (trung tu) hoặc sửa chữa lớn (đại tu) nhưng chưa đến mức cần phải đầu tư xây dựng lại. Việc quy định mức SCĐK do cơ quan thẩm quyền quyết định. Khoảng thời gian định kỳ cần thực hiện việc “trung tu”, “đại tu” đường GTNT được quy định theo thời gian sử dụng đường GTNT và theo mức độ đường, các công trình giao thông trên đường bị phá hủy do các yếu tố khách quan, thường 3-4 năm đối với trung tu và 7-9 năm đối với đại tu.

- Sửa chữa đột xuất - SCĐX: Là loại công việc bảo dưỡng, sửa chữa phát sinh do các điều kiện bất thường như thời tiết, tai nạn gây ra.

Xem thêm