WB dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2013 là 5,5%

NGUYỄN VĂN BÁCH
12/07/2012

Cán cân thương mại năm 2012 thặng dư 6,4 tỷ USD, năm 2013 dự báo tiếp tục thặng dư 5,8 tỷ USD.

Báo cáo cập nhật kinh tế Việt Nam của WB công bố hôm qua (5/12) tại cuộc họp báo trước thềm hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ 2012 (CG 2012) cho biết tăng trưởng GDP năm 2012 của Việt Nam đạt 5,2%, chỉ số giá tiêu dùng tính bình quân năm tăng 9,2%.
WB cũng dự báo, năm 2013, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,5%, chỉ số giá tiêu dùng tính bình quân năm tăng 8%.
Trước đó, trong báo cáo tháng 6, tổ chức này dự báo kinh tế Việt Nam năm 2013 tăng 6,3%. Và đến tháng 10, mức dự báo được hạ xuống 5,7%.
Báo cáo của WB ước dự trữ ngoại tệ Việt Nam năm 2012 đạt khoảng 2,3 tháng nhập khẩu. Cán cân thương mại năm 2012 thặng dư 6,4 tỷ USD, năm 2013 dự báo tiếp tục thặng dư 5,8 tỷ USD.
Nợ nước ngoài tăng từ 54,7 tỷ USD năm 2012 lên 59,8 tỷ USD năm 2013. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ròng vào Việt Nam năm 2012 đạt 7,2 tỷ USD, năm 2013 dự báo đạt 7,3 tỷ USD./.

Xem thêm