Mẫu biên bản nghiệm thu, quản lý chất lượng

NGUYỄN VĂN BÁCH
10/06/2012

Ngày 28/8/2012 chúng tôi mới cập nhật và tinh chỉnh thêm tập hợp các mẫu biên bản nghiệm thu dùng cho Tư vấn giám sát chạy trên Excel 2003 và 2007+2010. Các sheet dữ liệu được liên kết, giúp các đồng nghiệp tiết kiệm được nhiều công sức khi lập, quản lý và in ấn hồ sơ. Các bạn vận dụng và chỉnh sửa cho phù hợp (nút Tải file ở cuối bài).
Nội dung bao gồm các sheet:
A. DANH MỤC
1. Dữ liệu cơ bản (data)
2. Danh mục hồ sơ tài liệu hoàn thành công trình
B. PHẦN CHUẨN BỊ THI CÔNG
1. BB bàn giao mốc – vị trí – mặt bằng
2. Phiếu lấy mẫu vật liệu ngoài hiện trường
3. Phiếu chấp thuận mẫu vật liệu & thành phẩm xd
4. Phiếu chấp thuận thay đổi mẫu vật liệu & thành phẩm xd
5. Phiếu xác nhận mẫu vật liệu & thành phẩm xd đưa vào ct
6. Phiếu lấy mẫu bê tông
8. Phiếu kiểm tra cao độ hoàn thiện
9. Phiếu kiểm tra độ lệch trục của cấu kiện
C. BB KIỂM TRA & BB XỬ LÝ KỸ THUẬT
3. Bảng kê những thay đổi so với thiết kế được phê duyệt
4. Bảng kê những công việc chưa hoàn thành
D. BB NGHIỆM THU
1. BB nghiệm thu thiết kế
2. BB nghiệm thu xây lắp (mẫu chung)
3. BB nghiệm thu san lấp mặt bằng
4. BB nghiệm thu đào đất móng
5. BB nghiệm thu cọc đúc sẵn trước khi đóng
6. BB nghiệm thu cọc đúc sẵn trước khi ép
7. BB nghiệm thu đóng cọc
8. BB nghiệm thu ép cọc
9. BB nghiệm thu bt lót
10. BB nghiệm thu ván khuôn – cốt thép
11. BB nghiệm thu chất lượng bt
12. BB nghiệm thu xây tường
13. BB nghiệm thu gia công cấu kiện thép
14. BB nghiệm thu lắp đặt cấu kiện thép
15. BB nghiệm thu công tác mái
16. BB nghiệm thu công tác trát
17. BB nghiệm thu công tác trần treo
18. BB nghiệm thu công tác ốp gạch
19. BB nghiệm thu công tác láng
20. BB nghiệm thu công tác lát nền
21. BB nghiệm thu công tác sơn
22. BB nghiệm thu công tác đá rửa
23. BB nghiệm thu công tác kính – cửa
24. BB nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị
25. BB nghiệm thu hoàn thành bộ phận ctxd, giai đoạn thi công xd
26. BB nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải
27. BB nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động không tải
28. BB nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải
E. BB HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH
1. BB nghiệm thu hoàn thành hạng mục hoặc công trình đưa vào sử dụng
3. Bìa báo cáo TVGS
4. Báo cáo của TVGS về chất lượng xd công trình
5. Báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng xd công trình.
(Theo Giaxaydung.vn)

Các Mẫu Biên Bản Dùng Cho Tư Vấn Giám Sát

Xem thêm