Phần mềm Giao Thông, dân dụng

NGUYỄN VĂN BÁCH
9/27/2012

Phần mềm Giao Thông

Phần mềm Anddesign 7.5 phiên bản học tập(Chạy thử)
Phần mềm Anddesign 7.5 phiên bản thương mại(Khóa cứng(update)
Phần mềm Anddesign 7.5 phiên bản thương mại(Khóa cứng)
Phần mềm ADSIM
Phần mềm ADSIM Học Tập(Bản dùng thử)

Phần mềm dân dụng

Phần mềm dự toán DELTA 8.3.4
Phần mềm kết cấu DKG
Phần mềm tính khung thép tiền chế DTI
Phần mềm tổ hợp DSAP
Phần mềm thống kê cốt thép TIP
  

Video hướng dẫn sử dụng Anddesign

Video Mẫu mặc cắt 1
Video Mẫu mặc cắt 2
Video khai báo san lấp
Video phóng tuyến đường đô thị
Video San lấp mặt bằng
Video Thiết kế cống
Video xuất 3D san lấp
Video chèn địa vật trên đường
Video chèn địa vật trên đường
Video địa chất

Xem thêm