Giữ cho PC của bạn chạy như mới và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn với PC Speed Maximizer. Chương trình này được thiết kể để ngay cả những người mới bắt đầu làm quen với việc sử dụng máy tính cũng có thể giữ cho PC của họ chạy như mới.

  • Dọn dẹp PC của bạn
  • Tăng tốc khởi động PC của bạn
  • Tối ưu hoá Registry

Để nhận key bản quyền của PC Speed Maximizer 2 bạn vào trang này điền đầy đủ thông tin

Khoảng 1-5 phút sau, 1 e-mail từ kontakt@avanquest.de với tiêu đề Ihr PC Speed Maximizer Seriennummer : E-Mail-Bestätigung yêu cầu xác nhận đăng ký được gửi đến cho bạn. Hãy nhấp chuột vào dòng chữ klicken Sie bitte hier. có trong e-mail đó để xác nhận và hoàn tất đăng ký của bạn
Sau khi xác nhận đăng ký thành công, thông tin về license (key) của phần mềm PC Speed Maximizer 2 của bạn được hiện lên.