Hướng dẫn xây dựng cầu đường GTNT và miền núi

NGUYỄN VĂN BÁCH
11/08/2010

Hướng dẫn xây dựng cầu đường giao thông nông thôn và miền núi
Tên sách:HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN VÀ MIỀN NÚI
Tác giả:Bộ Giao thông Vận tải
Loại sách:Công trình
Khổ sách:19 x 27cm
Số trang:404
Năm xuất bản:2009
Giá bán:99.000
Nơi bán:
Nhịp cầu tri thức - Phòng Phát hành Nhà xuất bản GTVT - ĐT: (84-4) 39428746 Fax: (84-4) 38224784; và các cửa hàng phát hành sách trên cả nước.
Hình thức bán:
Trực tiếp tại NXB hoặc các cửa hàng phát hành trên toàn quốc, hoặc gửi đăng ký mua sách về Nhịp cầu tri thức - Phòng Phát hành Nhà xuất bản GTVT.

Xem thêm