Hướng dẫn xây dựng cầu đường GTNT và miền núi

NGUYỄN VĂN BÁCH
8.11.10
Last Updated

Hướng dẫn xây dựng cầu đường giao thông nông thôn và miền núi
Tên sách:HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN VÀ MIỀN NÚI
Tác giả:Bộ Giao thông Vận tải
Loại sách:Công trình
Khổ sách:19 x 27cm
Số trang:404
Năm xuất bản:2009
Giá bán:99.000
Nơi bán:
Nhịp cầu tri thức - Phòng Phát hành Nhà xuất bản GTVT - ĐT: (84-4) 39428746 Fax: (84-4) 38224784; và các cửa hàng phát hành sách trên cả nước.
Hình thức bán:
Trực tiếp tại NXB hoặc các cửa hàng phát hành trên toàn quốc, hoặc gửi đăng ký mua sách về Nhịp cầu tri thức - Phòng Phát hành Nhà xuất bản GTVT.

Đăng bình luận (0)

Sắp xếp theo

Xem thêm