Phím tắt lệnh trộn ô trong excel: Merge & center

NGUYỄN VĂN BÁCH
10/29/2009


Bạn click phải vào nút Merge & center--> chọn customize --> click phải vào nút Merge & center lần nữa ---> ở khung name nếu muốn nhấn Alt+ nút nào thì bạn gõ "& ký tự của bạn".(Ví dụ: Bạn muốn nhấn Alt+C cho merge cell thì ban gõ "&C"). Nhưng không chon trùng với các phím tắt của Excel. Tiếp theo bạn tick vào nút image & text. Bạn xem hình nha:

ở đây mình dùng phím nóng Atl+y không gây ra sung đột gì đâu cũng nhanh lắm !


Xem thêm