Copy hàng sang cột trong excel

NGUYỄN VĂN BÁCH
9/27/2009

chọn hàng>>copy>>click phải>>paste special>>Chọn transpose là được.

Xem thêm