Phần mềm quản lý dự án CPM CPM là phần mềm công cụ cá nhân để quản lý dự án đầu tư xây dựng theo Nghị định 99/2007/NĐCP

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/26/2008CPM là phần mềm công cụ cá nhân để quản lý dự án đầu tư xây dựng theo Nghị định 99/2007/NĐCP
Click to download Để download bản trial cùng các tài liệu liên quan

1.  Tên sản phẩm

CPM (tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh là Construction Project Management) là phần mềm quản lý dự án đầu tư gồm: xây dựng, giao thông, thủy lợi, mua sắm trang thiết bị, nâng cấp cải tạo công trình…

2.  Cơ sở xây dựng phần mềm

Dự án đầu tư thường kéo dài trong nhiều năm, với nhiều giai đoạn phát triển phức tạp. Để quản lý một dự án trong toàn bộ vòng đời từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đòi hòi một nguồn nhân lực lớn và có kiến thức rộng rãi. Dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng và trong phạm vi tài chính hạn hẹp vừa là mục tiêu vừa là những thách thức đối với bất kì các đơn vị và cá nhân tham gia quản lý dự án.
Trên cơ sở kinh nghiệm nhiều năm phát triển phần mềm của Công ty Hài Hoà và căn cứ theo  các quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam về quản lý dự án đầu tư, phần mềm CPM có thể quản lý được đầy đủ thông tin của các bước tiến hành dự án đầu tư phù hợp với qui mô quản lý của từng cấp cũng như trao đổi thông tin dự án giữa các cơ quan có liên quan (chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu, cơ quan quản lý…).

3.  Đối tượng sử dụng của phần mềm

 • Các cơ quan chủ đầu tư, ban quản lý dự án;
 • Các đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát ... ;
 • Cơ quan quản lý nhà nước về dự án đầu tư xây dựng.

4.  CPM là cầu nối giữa chủ đầu tư với các cơ quan quản lý và các đối tác

 • CPM có thể kết nối nhận hoặc cung cấp thông tin dữ liệu về dự án với phần mềm IPM (Phần mềm Quản lý kế hoạch đầu tư) để hỗ trợ việc lập kế hoạch phân bổ vốn cho các dự án;
 • CPM có thể kết xuất dữ liệu cho phần mềm CPF (Phần mềm quản lý tổng hợp các dự án) phục vụ thiết lập các báo cáo tổng hợp tiến độ, khối lương thực hiện của nhiều dự án;
 • CPM có thể kết nối nhận hoặc cung cấp thông tin dữ liệu về dự án với phần mềm Smart Build (Phần mềm quản lý công trường - thi công);
 • CPM có thể kết xuất các dữ liệu, báo cáo sang dạng Word, Excel hoặc dưới dạng chuẩn mở XML để trao đổi với các hệ thống quản lý khác theo yêu cầu.

Quản lý tất cả các giai đoạn của dự án đầu tư theo các quy định hiện hành với các tính năng chính như sau:

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH:

1. Quản lý danh mục công việc trong các giai đoạn của quá trình phát triển dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc:

 • Xin chủ trương đầu tư
 • Chuẩn bị đầu tư
 • Thực hiện đầu tư
 • Kết thúc đầu tư và đưa dự án và khai thác, sử dụng

2. Quản lý tiến độ

 • Lập tiến độ theo kế hoạch của dự án
 • Quản lý tiến độ thực hiện


 • Thể hiện toàn bộ tiến trình dự án một cách trực quan thông qua sơ đồ Gantt và các biểu đồ tài chính, vật liệu, nhân công, máy.

3. Quản lý chi phí dự án, bao gồm:

 • Tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán công trình.
 • Các loại chi phí: Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí dự phòng (dự phòng theo theo khối lượng và dự phòng theo trượt giá)


4. Quản lý thông tin dự án

 • Thông tin chung
 • Quyết định đầu tư, các quyết định đầu tư bổ sung hoặc điều chỉnh
 • Quyết định phê duyệt TKKT-TDT và các quyết định phê duyệt bổ sung hoặc điều chỉnh

 • Quản lý các văn bản, hồ sơ kỹ thuật liên quan đến dự án.

5. Quản lý nhà thầu – gói thầu

 • Quản lý danh sách nhà thầu
 • Thông tin các gói thầu.
 • Quản lý quá trình thực hiện của nhà thầu
 • Quản lý các hợp đồng và công nợ


6. Quản lý quá trình tạm ứng, thanh – quyết toán vốn

 • Tạm ứng theo hợp đồng


 • Thanh toán vốn theo biên bản nghiệm thu


 • Quyết toán vốn hạng mục và quyết toán toàn bộ công trình (dự án)

7. Quản lý danh mục và quản lý khối lượng công việc:

 • CPM nhận trực tiếp dữ liệu dự toán và thông tin dự án từ phần mềm dự toán CE 8.0 (Phần mềm dự toán của Hài Hòa phiên bản 8.0)
 • Dữ liệu có thể được dán vào danh sách công việc từ bảng tính Excel
 • Nhập trực tiếp dữ liệu từ bàn phím thông qua hệ thống định mức công bố mới của Bộ xây dựng như 1776; 1777; 1778; 1779 và các đơn giá tham khảo của 64 tỉnh thành bao gồm Định mức, Đơn giá chuyên ngành: Bưu chính, Điện lực, Xây dựng, Giao thông.
 • Hỗ trợ bóc tách tiên lượng qua biểu thức, theo dài – rộng – cao, phần mềm có sẵn thư viện hình học hỗ trợ bóc tách tiên lượng.

8. CPM là cầu nối giữa chủ đầu tư với các cơ quan quản lý và các đối tác trong quá trình thực hiện dự án:

 • Quản lý được các loại hóa đơn, chứng từ liên quan đến quá trình thực hiện.
 • Có đầy đủ các mẫu báo cáo dự toán, thông tin dự án, mẫu biên bản nghiệm thu, bảng kê giá trị xây lắp hoàn thành, mẫu biểu thanh – quyết toán để cung cấp cho các cơ quan quản lý về kế hoạch đầu tư, tài chính, kho bạc, ngân hàng…
 • Các báo cáo có thể cung cấp dưới dạng bản in, dữ liệu dạng Word, Excel hoặc dưới dạng dữ liệu mở XML.
 • Dữ liệu chi tiết về dự án có thể được cung cấp toàn bộ hoặc từng phần cho các đối tác dưới dạng XML phục vụ cho công tác tổng hợp, báo cáo, giám thiểu chi phí nhập lại dữ liệu cho các hệ thống thông tin quản lý đầu tư.
 • Click to download Để download bản trial cùng các tài liệu liên quan

Xem thêm