Văn phòng

PAR Index, PAPI, Sipas, DDCI

Để đánh giá khách quan những nội dung trên, Chính phủ đã sử dụng các chỉ số đánh giá cụ thể: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) , Chỉ...

Giải pháp nâng cao sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp huyện

1. Các giải pháp cơ bản để nâng cao sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc huyện Tăn...

Hành vi hành chính, Quyết định hành chính, Đơn đề nghị, Đơn khiếu nại, Đơn tố cáo

Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc khô...

Dữ liệu bản đồ - cập nhật

Bản đồ hành chính Việt Nam  (Zoom được, xem đến cấp huyện) Dữ liệu KML các tỉnh thành ; Bản đồ Quốc lộ Việt Nam   tại đây : http://www.viet...

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

1. PCI là gì? Chỉ số PCI là tên  viết tắt  tiếng Anh của Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Provincial Competitiveness Index)...

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của cấp huyện

Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Theo Nghị định này, quy định mức sử ...

Giải pháp nâng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Tuần Giáo

  1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến: a. Sự cần thiết Trong thời gian qua, huyện Tuần Giáo đã có nhiều nỗ lực trong ...