Phân biệt quá hạn, trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính

NGUYỄN VĂN BÁCH
12/28/2023

Đến thời điểm báo cáo:

- Trễ hạn: đã trả hồ sơ, hoàn thành giải quyết thủ tục hành chính (người dân đã nhận được kết quả), tuy nhiên đã qua thời điểm phải trả đúng hạn, có thể do tích chậm, lỗi mạng...

- Quá hạn: hồ sơ đang giải quyết dang dở, chưa trả, khi cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân hoặc tổ chức không giải quyết trong thời hạn quy định.
Phân biệt quá hạn, trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính
Biểu báo cáo hồ sơ trễ hạn


Xem thêm