Code đọc bài tiếng Việt trên website, blog, blogspot, WordPress

NGUYỄN VĂN BÁCH
11/08/2023

Tích hợp ứng dụng nghe đọc bài viết trên website hoặc blog thực sự rất thú vị và chuyên nghiệp. Các bước thực hiện cũng tương đối đơn giản. Trước hết cần truy cập vào Website: https://websitevoice.com/, sau đó tiến hành lập tài khoản từ địa chỉ website hoặc blog và email của mình sau đó tiến hành cài đặt.

WebsiteVoice widget install

Đây là cài đặt thành công đọc bài viết trên web, blog
Đây là cài đặt thành công đọc bài viết trên web, blog


Cần cài đặt nhưng chỗ mũi tên đỏ (màu xanh để khi hiện lên web của mình màu xanh; Select the language and voice: chọn Vietnmanes Bich - lúc nghe thấy giọng nữ - chắc giọng E Bích nào đó; Tooltip Text: hiển thị chữ trên website đọc (tùy chọn: nghe đọc, giọng đọc...), những cái khác chọn Yes như mũi tên đỏ.
Sau đó nhấn Update Settings; Copy Code và Pase vào widget của Blog, blogspot, WordPress (bố cục -> thêm tiện ích -> Định cấu hình HTML/JavaScript)
Cài đặt thành công nhấn để để nghe "E Bích" đọc:


Tuy nhiên do đây là úng dụng phải trả phí nên chỉ nghe thử được một vài bài đầu tiên với đoạn bài đọc ngắn.
Có thể Copy đoạn code như dưới đây để dán - và tích hợp thử:

<script async src="https://widget.websitevoice.com/RAH5xgtqokd72BkCY9VNFA"></script>
<script>
  window.wvData=window.wvData||{};function wvtag(a,b){wvData[a]=b;}
  wvtag('id', 'RAH5xgtqokd72BkCY9VNFA');
  wvtag('language', 'vi-VN');
  wvtag('gender', 'female');
  wvtag('enable-downloads', true);
  wvtag('enable-shares', true);
  wvtag('widget-style', {
    backgroundColor: '#6FA6E8',
    showTooltip: true,
    tooltipText: 'Nghe đọc'
  });
</script>

Xem thêm