Một số văn bản nghiệp vụ công tác đảng

NGUYỄN VĂN BÁCH
13.2.22
Last Updated

- Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên thay thế Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05-6-2017 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đăng bình luận (0)

Sắp xếp theo

Xem thêm