Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTNMT về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

NGUYỄN VĂN BÁCH
2/25/2023

Ngày 16/5/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTNMT hợp nhất các văn bản sau:

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2020

Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.

 Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai bao gồm vi phạm trong sử dụng đất và vi phạm trong thực hiện dịch vụ về đất đai./.

Chi tiết văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTNMT tại đây./.

Xem thêm