Cách xử lý Ghost bằng Hiren’s Boot CD báo lỗi "the high memory area (HMA) is not available...",

NGUYỄN VĂN BÁCH
9/06/2022

Khi ghost laptop để cài lại win, màn hình hiện Cảnh báo "Warning : the high memory area ( HMA ) is not available . Additional low memory ( below 648K ) will be used instead . Creating 100Mb Ram Drive as R :" và không thực hiện được ghost bằng Hiren’s Boot CD. Xử lý theo môt số hướng dẫn Video hoặc dùng Hiren’s Boot USB cũng không ghost được.

Warning : the high memory area ( HMA ) is not available . Additional low memory ( below 648K ) will be used instead . Creating 100Mb Ram Drive as R : là "Cảnh báo: vùng bộ nhớ cao (HMA) không khả dụng. Thay vào đó, bộ nhớ thấp bổ sung (dưới 648K) sẽ được sử dụng. Tạo ổ Ram 100Mb dưới dạng R:". Nguyên nhân: Lỗi này thường gặp đối với dòng máy có RAM 4Gb, không phải tại đĩa Ghost lỗi không thực hiện được, mà do không tạo được vùng bộ nhớ thấp thêm tạm thời nên tiến trình Ghost không thực hiện tiếp được. Cách xử lý và thực hiện tiến trình ghost như sau:

Bước 1: Chạy Hiren’s Boot CD (Laptop Dell), chọn Next...

 
Chạy Hiren’s Boot CD (Laptop Dell), chọn Next...


Bước 2: Chọn 6. Dos...

Chọn 6. Dos...


Bước 3: Chọn Dos Settings...

Bước 3: Chọn Dos Settings...


Bước 4: Chọn 3. Dos (Hiren.sys/M:1...) một số Video trên Youtube hướng dẫn chọn 2. Dos (with HirenX...) sẽ không thực hiện chạy ra ghost được.

Chọn 3. Dos (Hiren.sys/M:1...) một số Video trên Youtube hướng dẫn chọn 2. Dos (with HirenX...) sẽ không thực hiện chạy ra ghost được


Bước 5: Chờ chạy ra màn hình đã xử lý thành công lỗi "the high memory area (HMA) is not available..." như sau:

Chờ chạy ra màn hình đã xử lý thành công lỗi "the high memory area (HMA) is not available..."


Bước 6: Nhập lệnh m (enter) để ra menu Hiren’s Boot CD, thực hiện lựa chọn các chức năng của Hiren’s Boot CD. Nếu thực hiện ghost chọn Backup Tools...Tiến hành ghost bình thường để khôi phục cài đặt máy (Laptop) lỗi Windows.

Bước 6: Nhập lệnh m (enter) để ra menu Hiren’s Boot CD, thực hiện lựa chọn các chức năng của Hiren’s Boot CD. Nếu thực hiện ghost chọn Backup Tools...

Xem thêm