Process Explorer

NGUYỄN VĂN BÁCH
23.7.22
Last Updated

Process Explorer là một phần mềm đa năng với chức năng chính là quản lý và giám sát hệ thống.

🖼️

Process Explorer

Một số các tính năng của Process Explorer

 • Theo dõi và quản lý ứng dụng trong máy tính
 • Giám sát và quản lý chương trình trong hệ thống
 • Cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến các chương trình đang chạy
 • Kịp thời phát hiện và ngăn chặn spyware, adware và virus độc hại
 • Tắt chương trình đang chạy
 • Lựa chọn những chương trình cần được khởi chạy trước bằng cách thiết lập quyền ưu tiên.
 • Đặc điểm nổi bật: 

  • Quản lý các phần mềm và tiến trình đang hoạt động. 
  • Phát hiện lỗi ở pyware, adware và virus độc hại.
  • Nền tảng hỗ trợ: Windows. 
  • Miễn phí. 

Kiểm tra việc chiếm bao nhiêu % CPU; có thể trỏ đến trang gián điệp cài ngầm. Phát hiện mã độc được kích hoạt để đào “tiền ảo” bằng trình duyệt trên máy tính người dùng. Tải phần mềm để cài đặt tại đây.

Đăng bình luận (0)

Sắp xếp theo

Xem thêm