Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, thay thế Nghị định 102/2014/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 05/01/2020

NGUYỄN VĂN BÁCH
1/05/2020

Ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, có hiệu lực từ ngày 05/01/2020, thay thế Nghị định 102/2014/NĐ-CP. Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai có nhiều điểm mới so với Nghị định 102/2014/NĐ-CP, trong đó đặc biệt bổ sung thêm nhiều biện pháp khắc phục hậu quả:
Nghị định 102/2014/NĐ-CP không có điều khoản quy định riêng về các biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm mà quy định biện pháp khắc phục hậu quả theo từng hành vi vi phạm. Trong đó, chủ yếu gồm 03 biện pháp: Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm; bộc nộp lại số lợi bất hợp pháp; buộc trả lại diện tích đất đã nhận.
Khoản 3 Điều 5 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định rõ hơn và được bổ sung thêm nhiều biện pháp, gồm:
TT
Tên biện pháp
1
- Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
2
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.
3
Buộc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.
4
Buộc trả lại đất sử dụng không đúng quy định.
5
Buộc chấm dứt hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất.
6
Buộc hoàn trả tiền chuyển nhượng, tiền cho thuê, tiền cho thuê lại đất không đúng quy định của pháp luật trong thời gian sử dụng đất còn lại.
7
Buộc hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai.
8
Buộc hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo đúng quy định.
9
Buộc chấm dứt hợp đồng mua, bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất không đủ điều kiện quy định.
10
Buộc sử dụng đất đúng theo mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất.
11
Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính như trước khi vi phạm.
12
Buộc cung cấp hoặc cung cấp lại thông tin, giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai.
13
Buộc thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.
14
Buộc nộp Giấy chứng nhận đã cấp.
15
- Hủy bỏ kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đã thực hiện đối với trường hợp sử dụng giấy tờ giả để thực hiện thủ tục hành chính và các công việc khác liên quan đến đất đai mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
16
Xử lý tài sản tạo lập không hợp pháp.
17
- Thu hồi đất.
Xem toàn văn tại đây Tải nghị định tại đây...

Xem thêm