FixAttrb.exe Hiện file ẩn trên USB

NGUYỄN VĂN BÁCH
10/20/2016


Đây là một ứng dúng rất hữu ích bởi đôi khi USB có bao nhiêu dữ liệu cần thiết nay không thấy đâu, do virus phá hoại hay sao? FixAttrb là phần mềm giải quyết vướng mắc này rất hiệu quả. Cài đặt sẵn và máy tính, nếu thấy mất dữ liệu tại USB hoặc ổ đĩa chỉ cần nhấn vào ổ địa chuột phải và chạy chương trình như quét những phần mềm virus thông thường. Phần mềm này khả năng hữu ích nền cũng không xung đột với phần mềm diệt virus khác.
Hướng dẫn sử dụng FixAttrb hiện file ẩn:
Tải về máy tính phần mềm FixAttrb.exe tại đây hoặc Download FixAttrb.exe tại đây
Giải nén và chạy cài đặt FixAttrb.exe
Cửa sổ ứng dụng hiện ra, các bạn click vào "Chọn ổ đĩa" để chọn ổ đĩa hoặc thư mục cần hiện các file ẩn.
Sau khi đã chọn xong, click vào "OK" để công cụ thực hiện quá trình thay đổi thuộc tính.
Sau khi thực hiện xong, phần mềm ứng dụng báo "Đã đặt xong thuộc tính!". Tắt ứng dụng. Dữ liệu bị ẩn trước đó tại ổ đĩa đã hiện. Sử dụng dữ liệu như bình thường.

Xem thêm