Được tạo bởi Blogger.

Comment facebook Moderation Tool

Truy cập đường link: https://developers.facebook.com/ trên thanh menu chọn My Apps -> Register as a Developer (Nếu như đã có tài khoản App rồi thì hãy tạo một App mới bằng cách chọn Add  a New App).


Copy sẵn mã App ID và thực hiện chèn vào bài viết.

Chọn Mẫu-> Chỉnh sửa HTML->Ctr+f gõ tìm thẻ <head> và chèn đoạn code sau vào sau thẻ <head>

<meta content='App_ID' property='fb:app_id'/>

Thay App_ID bằng mã App của các bạn ở phần Dashboard (nếu quên các bạn xem lại hình 7).


chen-comment-facebook-vao-blogspot
Hình 11. Chèn comment facebook vào blogspot

Tiếp tục tìm đến thẻ <body> và chèn đoạn code sau vào sau thẻ <body>, nếu không thấy <body> thì tìm thẻ </head>:

<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = &quot;//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&amp;appId=App_id&amp;version=v2.3&quot;;
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>

Thay thế App_id bằng mã App của các bạn

chen-comment-facebook-vao-blogspot-1
Hình 12. Chèn comment facebook vào blogspot

Tìm đến đoạn mã <b:include data='post' name='post'/> và chèn đoạn code sau vào bên dưới

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='fb-comments' data-num-posts='10' data-width='747px' expr:data-href='data:blog.canonicalUrl'/>
</b:if>

Chỉnh sửa thông số "747px" cho vừa với khung comment bài viết. (Xem thêm...)
Code Tạo Nút Zalo Chat Cho Blogspot Hoặc Website Siêu Đẹp
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo