Những công trình không phải xin giấy phép xây dựng; được cấp giấy phép xây dựng tạm

NGUYỄN VĂN BÁCH
6/01/2016

a. Công trình thuộc bí mật Nhà nước được xác định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b. Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp được xác định bằng lệnh của các cấp có thẩm quyền;
c. Công trình tạm phục vụ thi công xây dựng bao gồm: Công trình tạm của chủ đầu tư và công trình tạm của nhà thầu nằm trong sơ đồ tổng mặt bằng công trường xây dựng đó được phê duyệt;
d. Công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng được phê duyệt thuộc dự án đầu tư xây dựng đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
đ. Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cấp Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư; trừ công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật;
e. Công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
f. Công trình đã có thiết kế cơ sở được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại Điều 9 của NĐ 16/2005/NĐ-CP;
g. Các công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình;
h. Công trình hạ tầng kỹ thuật (bao gồm các công trình: nhà máy xử lý rác thải, bãi chôn lấp rác, cấp nước, thoát nước, đường, kênh, mương, …)  có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng thuộc các xã vùng sâu, vùng xa không vi phạm các khu vực bảo tồn di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá.
i. Nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu không thuộc đô thị, không thuộc điểm dân cư tập trung, nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cư nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt.
Tuy nhiên trước khi khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư phải báo chính quyền địa phương để theo dõi, quản lý.

Những công trình được cấp giấy phép tạm:
a. Việc cấp giấy phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với những công trình có công năng sử dụng không phù hợp với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được phê duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện.
b. Căn cứ thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng, quy mô công trình được phép xây dựng tạm cho phù hợp, đơn giản, dễ tháo dỡ,  tránh lãng phí khi thực hiện quy hoạch nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn, vệ sinh, môi trường để làm cơ sở cho việc cấp giấy phép xây dựng tạm và xác định thời gian có hiệu lực của giấy phép xây dựng tạm.
c. Trong nội dung giấy phép xây dựng tạm phải ghi rõ thời gian có hiệu lực của giấy phép. Hết thời hạn có hiệu lực của giấy phép, nếu nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch thì chủ công trình xây dựng phải tự phá dỡ và được đền bù phần hiện trạng công trình đó trước khi xây dựng theo giấy phép xây dựng tạm, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chủ công trình xây dựng phải chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế.
d. Không cấp phép xây dựng tạm cho các công trình nằm trong hành lang lộ giới và chỉ giới xây dựng đối với các tuyến đường đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và công bố.

Xem thêm