Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất

NGUYỄN VĂN BÁCH
2/28/2016

Giải pháp ngắn, trung hạn:


- Quy hoạch và xây dựng quỹ đất đa dạng và thực hiện công bố các quy hoạch; kịp thời đầu tư cơ sở hạ tầng ở các khu quy hoạch trên địa bàn; dùng tiền sử dụng đất quay lại đầu tư hạ tầng.
- Chia lô phù hợp với túi tiền người có thu nhập trung bình với diện tích từ 80-150m2, giá nhiều lô từ 1-3 triệu đồng/m2nên phù hợp với nhiều người dân có nhu cầu mua đất. Bên cạnh đó, việc định giá khởi điểm sát với giá thị trường. 
- Công khai, minh bạch trình tự, thủ tục đăng ký mua hồ sơ, thông tin về các thửa đất... để người dân tìm hiểu và đưa ra quyết định giúp tổ chức thành công các phiên đấu giá đất.
- Đối với các dự án, công trình trung hạn cần tiến hành chỉnh trang đô thị để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, qua đó có thể thiết lập được hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ. Tạo được sự liên kết của hạ tầng giữa các khu vực khác nhau, từ đó nâng cao được giá trị quyền sử dụng đất. Kiểm kê đầy đủ diện tích các loại đất, lập quy hoạch chi tiết đến từng xã, xác định cụ thể quỹ đất để lập dự án khi có nhu cầu.
- Các quy trình của đấu giá QSD đất cần được xử lý nhanh, đặc biệt là khâu quy hoạch vì đây là yếu tố quan trọng, và là công đoạn mở đầu để triển khai dự án. 
- Quy định chi tiết việc xây dựng công trình trên đất đấu giá đối với các lô đất tham gia đấu giá tại khu vực quy hoạch như là một trong những nghĩa vụ đối với người trúng đấu giá quyền sử dụng đất và được thể hiện trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Xem thêm