Thặng dư thương mại

NGUYỄN VĂN BÁCH
9/06/2015

Thặng dư thương mại (tên gọi khác là cán cân thương mại hay xuất khẩu dòng) Tên tiếng Anh: The balance of trade, Net Exports (NX). Cán cân thương mại phản ánh giá trị chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu (xuất khẩu trừ đi nhập khẩu). NX = Xuất khẩu - Nhập khẩu NX > 0: thặng dư thương mại (trade surplus); NX < 0: thâm hụt thương mại (trade deficit).
15 nền kinh tế được dự đoán đứng đầu về thặng dư thương mại

Nhìn biểu đồ cho biết Quốc đảo nhỏ bé Singapore đang dẫn đầu về thặng dư thương mại; và tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ. Hàn Quốc vẫn tiếp tục khẳng định trong Top 10.

Tính đến cuối tháng 11-2014, cán cân thương mại hàng hóa vẫn thặng dư tới 2,06 tỷ USD nên chắc chắn năm nay chúng ta sẽ tiếp tục xuất siêu, thậm chí thặng dư cán cân thương mại có thể gấp đôi, gấp ba so với hai năm 2012 và 2013. Sau hơn một thập kỷ thâm hụt cán cân thương mại triền miên, sự đảo chiều ngoạn mục suốt ba năm qua đã tạo nên kỳ tích xuất khẩu của Việt Nam với tốc độ tăng cả năm tới gần 14%, đạt mức kỷ lục 150 tỷ USD. 
Thặng dự thương mại Trung Quốc.

Xem thêm