MapInfo

NGUYỄN VĂN BÁCH
8/02/2015

Nội dung của bài được sưu tầm từ internet, từ những chuyên gia có kinh nghiệm dùng để lưu trữ và tham khảo không có mục đích kinh doanh:


1. Hướng dẫn chuyển tọa độ Excel vào Mapinfo:https://www.youtube.com/watch?v=O22q87dZiOc
2. Huong Dan chuyen he toa do trong Mapinfo:https://www.youtube.com/watch?v=LidaaRec5O8
3. Xuất tọa độ (x,y,z) của các node trên lớp point, polyline, polygon:
https://www.youtube.com/watch?v=JzQAG-F-8cU
Tool PolynodeExtractor for MapInfo:http://download.cnet.com/Polynod…/3000-12940_4-75846433.html
4. Một số lệnh trên Objects. Mapinfo: https://www.youtube.com/watch?v=A_vTP6gMpTs
5. CAT BAN DO MAPINFO: https://www.youtube.com/watch?v=YCypDNY1Odw
6. Số hóa bản đồ bằng Mapinfo:https://www.youtube.com/watch?v=P7BgzRYXh0Y
7. Các bước cơ bản biên tập bản đồ bằng Mapinfo:https://www.youtube.com/watch?v=tIhKBMKNyo0
8. Hướng dẫn tạo lưới trên mapinfo: https://www.youtube.com/watch?v=-TJG7PXtthQ
9. Tạo lưới Km và Nắn chỉnh bản đồ trong thành lập bản đồ hiện trạng:https://www.youtube.com/watch?v=ugJtjG1utwM
Tham khảo giáo trình Mapinfo; tham khảo cài đặt; 
Bộ cài mapinfo 11 bản chuẩn, hoặc tải tại đây (đã cài thử dùng được).
- File MAPINFOW.PRJ trong mục lưới chiếu VN2000 rồi paste vào thư mục cài đặt Mapinfow. Xong. Có đủ toàn bộ lưới chiếu múi 3 độ, 6 độ toàn VN, có UTM... Link project -VN2000: https://www.mediafire.com/?n1quoiznbs8nzjn
- Trích lược bản đồ (tích hợp vào mapinfow để cắt bản đồ tự động): https://www.mediafire.com/?n1quoiznbs8nzjn
Mục lục
- Chương I : Cấu trúc của phần mềm MapInfo và một số khái niệm cơ bản

- Chương II : Tạo mới các Table, Làm việc với Project

- Chương III : Làm việc với các đối tượng hình học trên Mapinfo.
- Chương IV : Làm việc với các đối tượng thuộc tính trên Mapinfo.
- Chương V : Làm việc với Layer Cosmetic.
- Chương VI : Một số sử lý khác.
- Bộ cài mapinfo 11.5 full crack 
1. mapinfo 11.5.2 --> DLINK!
2. crack mapinfo 11.5.2 --> Download
3. crack Discover --> Tải xuống
Mời các bạn xem hướng dẫn cài đặt và các công cụ cơ bản của phần mềm MapInfo Professional v11.5.2 tại đây.
Cài đặt đối với chọn hệ tọa độ VN-2000 hội nhập cho mapinfo ta làm như sau:
Chỉ cần download file MAPINFOW.PRJ về và chép đè lên thư mục cài đặt MapInfo ( thường ở C:\Program Files\MapInfo\Professional)Sau đó vào MapInfo > Map> Options > Projection > Chọn hệ tọa độ VN-2000 Hội nhập và múi chiếu.
Một số ứng dụng đi kèm:
Trích lược bản đồ và Maptool


Để cài đặt, trong MapInfo > Tool >Tool Manager > Add Tool


Thêm tool hỗ trợ vào phần mềm

Trong hộp thoại Add Tool
Title: tên đặt tùy ý

Location: vị trí bạn download tool về (file có định dạng MBX)

Description: Mô tả (bỏ trống cũng ok)
Tool Trích lược

Xong rồi thì OK > tiếp tục đánh dấu vào 2 ô Loaded và Autoload tool đó (để tự động chạy tool đó mỗi khi bật MapInfo)
Chọn tool trích lược

Tương tự đối với Tool MapTool
Tool map

Bây giờ trên thanh menu sẽ xuất hiện 2 mục Trich luoc ban do và MapTools
Sau khi hoàn thành tool
Video hướng dẫn chuyển tọa độ excell vào mapinfo
Trích lược bản đồ :.Download
Maptool : Download
Font tiếng việt cho mapinfo : Download
Cấu hình hệ tọa độ VN-2000 hội nhập cho MapInfo : Download

Download về được 2 file Trich_luoc_ban_do.mbx và Maptool.mbx
Nguồn tham khảo: http://www.vngeo.com/http://buivansinh.blogspot.com/https://nguyenducthuan.wordpress.com/https://dosuutap.blogspot.com/;

Xem thêm