Được tạo bởi Blogger.

Quy định tài khoản tiền gửi được mở tại các tổ chức tín dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Tôi hiện nay làm tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trong quá trình nghiên cứu áp dụng tôi chưa hiểu rõ nội dung sau: Tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC của Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính quy định cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Trung tâm Phát triển Quỹ đất quy định về các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp. Kinh phí của tất cả các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Phát triển Quỹ thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất có quyền gửi vào tài khoản tiền gửi được mở tại các tổ chức tín dụng để hưởng lãi tiền gửi hay không?
Trả lời:
Tại Điều 1 Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 07/10/2011 của UBND tỉnh Phú Yên thì Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động. Vì vậy, theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC; Mục II Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 thì nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tuy Hoà được quản lý như sau:
- Đối với kinh phí ngân sách nhà nước cấp, các khoản thu, chi theo quy định đối với nguồn thu từ phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các khoản khác của ngân sách nhà nước (nếu có) thì Trung tâm mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để quản lý, sử dụng theo quy định.
- Đối với các khoản thu, chi của hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ, liên doanh, liên kết thì Trung tâm có thể mở tài khoản tại Kho bác nhà nước hoặc tổ chức tín dụng để quản lý, sử dụng theo quy định./.
Văn bản liên quan:
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo