Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500 kV Sơn La–Lai Châu

NGUYỄN VĂN BÁCH
11/02/2014

Các vị trí vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng hầu hết thuộc địa bàn tỉnh Điện Biên và Sơn La.


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500 kV Sơn La – Lai Châu và mở rộng trạm 500 kV Sơn La.
Cụ thể, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Uỷ ban nhân dân các tỉnh Điện Biên và Sơn La khẩn trương ban hành cơ chế chính sách và đơn giá đền bù đất, tài sản trên đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thực hiện để sớm hoàn thiện thủ tục hồ sơ phê duyệt phương án bồi thường thu hồi, giao đất vĩnh viễn phần móng cột, bàn giao cho chủ đầu tư Dự án các vị trí móng cột còn lại trước ngày 30/11/2014; phê duyệt phương án bồi thường hành lang tuyến đường dây, bàn giao trước ngày 31/3/2015.
Phó Thủ tướng yêu cầu tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chỉ đạo các Công ty cổ phần cao su Điện Biên và Sơn La sớm hoàn thiện phương án bồi thường các vị trí móng cột theo cơ chế chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND các tỉnh Sơn La và Điện Biên ban hành. Đồng thời, khẩn trương phê duyệt phương án thanh lý cây cao su của các Công ty cổ phần cao su Điện Biên và Sơn La, bàn giao cho chủ đầu tư Dự án trước ngày 30/11/2014.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam được giao chỉ đạo các đơn vị liên quan trong Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, khẩn trương hoàn thành dự án Đường dây 500 kV Sơn La - Lai Châu và mở rộng trạm 500kV Sơn La đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành của tổ máy 1 Nhà máy thủy điện Lai Châu.
Theo Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc (AMB), dự án Đường dây 500 kV Sơn La – Lai Châu còn một số vị trí có vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các vị trí này hầu hết thuộc địa bàn tỉnh Điện Biên, Sơn La./.

Xem thêm