Được tạo bởi Blogger.

Văn bản quy phạm pháp luật mới về đất đai: Quyết định quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Lào Cai

Ngày 25 tháng 7 năm 2013 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Quyết định này thay thế các Quyết định: Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của ban Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh.
Quyết định ban hành lần này khắc phục các nội dung không phù hợp, tạo sự thống nhất giữa các địa phương; điều chỉnh đơn giá tài sản, nhà cửa vật kiến trúc, đơn giá cây cối hoa màu cho phù hợp hơn với sự biến động giá cả của thị trường.
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo