Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu vể lựa chọn nhà thầu

NGUYỄN VĂN BÁCH
7/06/2014

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ

(03/07/2014 09:15:00)
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu vể lựa chọn nhà thầu
Tệp đính kèm:  63.2014.nd.cp.pdf

Xem thêm