Quản lý hồ sơ Địa chính Vilis Standard 2.0

NGUYỄN VĂN BÁCH
6/01/2014

ViLIS Standard 2.0 là một công cụ thực sự hiệu quả trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và tạo ra một môi trường mới, hiện đại cho các hoạt động của công tác quản lý đất đai. VILIS được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại của hãng ESRI (Mỹ) quản lý tích hợp cơ sở dữ liệu không gian và thuộc tính. Hiện tại bản ViLIS Standard 2.0 đã hỗ trợ thêm module chỉnh lý biến động và bổ sung cập nhật các quy định mới nhất theo các Thông tư hướng dẫn.

Tải về: 
2. Tại đây
3. Hoặc tại đây.

Xem thêm