Phần mềm chuyển đổi tọa độ

NGUYỄN VĂN BÁCH
3/31/2014

Chương trình Change Zone ( sau đây gọi tắt là chương trình CZone ) thực hiện thao tác chuyển đổi các giá trị toạ độ phẳng ( X,Y ) từ múi chiếu này sang múi chiếu khác trên cùng một hệ toạ độ.
Thông tin chi tiết
Tên file:
Phần mềm chuyển đổi tọa độ
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Thông tin tư liệu » Phần mềm ứng dụng
Gửi lên:
06/11/2013 10:06
Cập nhật:
06/11/2013 10:06
Người gửi:
tnmttuyenquang
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
2.05 MB
Đã xem:
542
Đã tải về:
724
Đã thảo luận:
1
Từ site Sở tài nguyên và môi trường tuyên quang:

Xem thêm