Hợp đồng lao động ngắn hạn

NGUYỄN VĂN BÁCH
3/03/2014

xin hỏi Luật sư: tôi có xin vào làm việc tại chi nhánh của 1 công ty  đã được 6 tháng? kí hợp đồng lao động ngắn hạn (3 tháng)lần 2 , nhưng nếu lần thứ 3 mà công ty  vẫn chỉ kí hợp đồng ngắn hạn (3 tháng) nữa thì tôi phải làm như thế nào?bởi vì theo tôi được biết bên Tổng công ty rất khó khăn trong việc kí kết hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm ,hợp đồng không xác định thời hạn nữa, nhiều anh chị làm phải đến 2 hay 3 năm mới  được kí ( hd 12 tháng)..Rất mong luật sư có thể tư vấn giúp tôi.


Chào bạn,
Mời bạn tham khảo quy định của Bộ luật lao động 2012 (ít thay đổi so với Điều 27 BLLĐ 1994) như sau:

Điều 22. Loại hợp đồng lao động
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.
Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Như vậy, nếu công việc của bạn theo Điều 22.1.c thì hợp đồng sẽ chuyển thành có thời hạn 24 tháng. Nếu không thuộc trường hợp này thì hợp đồng trở thành không xác định thời hạn theo Điều 22.2.

Xem thêm