Được tạo bởi Blogger.

GPMB: Năm nhiệm vụ cần phải làm

Việc tiếp thu, trả lời, giải quyết ý kiến, khiếu nại của nhân dân tạo sự đồng thuận cao trong lập phương án GPMB - Ảnh minh họa.
- Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng từ quận đến các phường, cơ quan, đơn vị.
- Thứ hai, các ban xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị của quận, phường vào cuộc mạnh mẽ và quyết liệt hơn.
- Thứ ba, sự phối hợp giữa chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, các phòng, ban, ngành và cơ sở phải chặt chẽ, thống nhất.
- Thứ tư, việc tiếp thu, trả lời, giải quyết ý kiến, khiếu nại của nhân dân phải rõ ràng, cụ thể, chính xác và kịp thời.
- Thứ năm, cần cung cấp đầy đủ các văn bản liên quan đến các dự án cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động và công khai để nhân dân biết.
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo