Hi:  Cui năm 2012 gia đình tôi có nhn chuyn nhượng ca ông bà Hoàng Văn By mnh đt 210m2, vic chuyn nhượng đã được ký kết hp đng và được UBND xã chng thc, s tin chuyn nhượng ông bà By đã nhn đy đ. Chúng tôi đang ch đi làm giy chng nhn quyn s dung đt. Nhưng, cách đây 2 tháng, con trai ông By sau khi đi tri giáo dưỡng v và cho rng mnh đt đó anh ta có quyn tha kế nên không đng ý bán. Mc dù đã có s can thip ca chính quyn xã nhưng anh ta vn có hành vi phá ri như: Thuê người xây tường bao, cn tr gia đình tôi xây dng trên mnh đt đó…Hành vi ca con trai ông By là hoàn toàn trái pháp lut, cho tôi hi, đi vi hành vi như trên thì anh ta có phi chu trách nhim trước pháp lut hay không?
Trả lời
Hành vi phá rối và xâm phạm tài sản của người khác là hành vi trái pháp luật, tùy theo mức độ của hành vi mà người thực hiện sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, có thể là trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự hoặc hành chính.
Trong câu hỏi bạn không nêu rõ hậu quả của hành vi trên nên chúng tôi không thể kết luận được trách nhiệm mà con trai ông Bảy phải chịu. Nhưng, căn cứ vào những hành vi:  Xây tường bao, cản trở gia đình bạn khai thác, sử dụng mảnh đất đó…thì anh ta sẽ phải chịu phạt hành chính cho những hành vi mình gây ra. Mức phạt cụ thể được quy định tại Điều 11 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP đối với hành vi gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác như sau:
“. Hộ gia đình, cá nhân có hành vi gây cản trở hoặc gây thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác thì hình thức và mức xử phạt như sau:
a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ hai trăm nghìn (200.000) đồng đến một triệu (1.000.000) đồng tại khu vực nông thôn, phạt tiền từ năm trăm nghìn (500.000) đồng đến hai triệu (2.000.000) đồng tại khu vực đô thị đối với hành vi đưa chất thải, chất độc hại, vật liệu xây dựng hoặc các vật khác lên thửa đất của người khác hoặc lên thửa đất của mình gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác;
b) Phạt tiền từ hai triệu (2.000.000) đồng đến mười triệu (10.000.000) đồng tại khu vực nông thôn, phạt tiền từ năm triệu (5.000.000) đồng đến ba mươi triệu (30.000.000) đồng tại khu vực đô thị đối với hành vi đào bới, xây tường, làm hàng rào gây cản trở hoặc gây thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.
3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này còn bị áp dụng các biện pháp sau:
a) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính;
b) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm”.
Để bảo vệ quyền lợi của gia đình mình, bạn hãy nhờ sự can thiệp của chính quyền xã hoặc làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Báo TN&MT