Thủ tục tiến hành 1 phiên bán đấu giá

NGUYỄN VĂN BÁCH
12/28/2013

Hỏi: Thủ tục tiến hành 1 phiên bán đấu giá được tổ chức như thế nào?

http://www.saga.vn/Saga_Gallery/KinhDoanh/auction1.jpgHỏi: Thủ tục tiến hành 1 phiên bán đấu giá được tổ chức như thế nào?( Ông Nguyễn Thành Vinh, địa chỉ Ba Đình – Hà Nội)
Trả lời : Cty CP DV đấu giá Miền Nam trân trọng trả lời câu hỏi của anh như sau:Theo quy định tại Điều 34 Nghị định 17/2010 về bán đấu giá tài sản thì: Cuộc bán đấu giá tài sản phải được tiến hành liên tục theo trình tự sau đây:
- Mở đầu cuộc bán đấu giá tài sản, đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; thông báo nội quy của cuộc bán đấu giá tài sản; công bố danh sách người đăng ký mua tài sản bán đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá tài sản; giới thiệu từng tài sản bán đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm; thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá (nếu có); trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- Nếu sau ba lần đấu giá viên nhắc lại giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên công bố người mua được tài sản bán đấu giá. Sau khi đấu giá viên công bố, người mua được tài sản bán đấu giá được coi là đã chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.
- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá tài sản trả giá. Sau mỗi lần người tham gia đấu giá tài sản trả giá, đấu giá viên thông báo công khai về giá đã trả cho những người tham gia đấu giá tài sản;
Cảm ơn ông đã gửi câu hỏi cho chúng tôi!

Xem thêm