Cách chặn thư đến trong gmail?

NGUYỄN VĂN BÁCH
12/01/2013

1. Click chọn vào mail đó và ẩn Báo cáo Spam !
2. Tại bộ lọc cho Gmail
Gmail => Setting => Filters => Create a new filter. Điền những thông tin của người bạn muốn chặn vào, rồi next step, cài đặt tùy chọn.... vậy là xong

Xem thêm