Được tạo bởi Blogger.

Thủ tục đăng ký bán tài sản đấu giá

1. Tài sản bán đấu giá: 
     Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bán đấu giá tài sản do các tổ chức, cá nhân gởi đến là động sản, bất động sản và các quyền tài sản được phép giao dịch theo đúng quy định của pháp luật, gồm :
     - Tài sản để Thi hành án theo quy định của pháp luật về Thi hành án.
     - Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật về sử lý vi phạm hành chính.
     - Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo.
     - Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức có yêu cầu bán đấu giá tài sản.
     - Hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường bộ lưu giữ tại Việt Nam.
     - Tài sản Nhà nước bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước.
 
  2. Hồ sơ tài sản bán đấu giá: 
     a/ Đối với tài sản thuộc sở hữu cá nhân , tổ chức : Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản hoặc giấy tờ hợp lệ khác theo quy định của pháp luật.
     b/ Đối với tài sản thuộc sở hữu Nhà nước : Ngoài giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản phải có Quyết định hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với tài sản. Việc bán tài sản phải có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
     c/ Đối với tài sản để Thi hành án : Bản sao bản án, quyết định của Toà án, Quyết định Thi hành án, quyết định kê biên tài sản của cơ quan Thi hành án và các loại giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản đó (nếu có).
 d/ Đối với tài sản bị tịch thu sung quỹ Nhà nước : Quyết định tịch thu tài sản của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
     e/ Đối với tài sản bảo đảm : Ngoài giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản hoặc giấy tờ hợp lệ khác theo quy định của pháp luật thì còn phải kèm theo hợp đồng bảo đảm, hợp đồng tín dụng, biên bản xử lý tài sản hoặc biên bản thu giữ tài sản nếu có.


Thủ tục đăng ký mua tài sản bán đấu giá

Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo