Đổi số thành chữ trong Excel: Cách 1 Hàm vnd, bc; cách 2

NGUYỄN VĂN BÁCH
11/06/2013

Hàm vnd đổi số ra chữ trong Excel

Gửi các bạn 2 File hàm đổi số ra chữ. 

1. Hàm bc – Đổi số ra chữ dùng cho Font .vn (Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3)

2. Hàm vnd – Đổi số ra chữ dùng cho Font Unicode

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Step1: Tải File Doi so ra chu.rar về máy và giải nén

Step 2: Copy 2 File đã giải nén và đường dẫn C:\Documents and Settings\(UserName)\Application Data\Microsoft\AddIns

Step 3: Vào Tools\ Add-Ins để mở hộp thoại Add-Ins sau đó click vào Browse, chọn tên add-in " Doiso" và Doisorachu trong danh sách Add-Ins available, rồi bấm OK.

Step4: Sử dụng bây giờ 2 hàm bc, và vnd được 

dùng như hàm excel dùng bằng cách (=bc(ô cần đồi ra chữ) hoặc =vnd(ô cần đồi ra chữ))

Chúc thành công !
Các bạn vui lòng tải file theo đường dẫn tại đây DOWLOAD


Cách 2: Chuyển số thành chữ trong Excel

chuyen so thanh chu trong excel

Plugin chuyển số thành chữ trong Excel

Đây là plugin trong Excel giúp chúng ta chuyển đổi nhanh số thành chữ  rất hữu hiệu, đồng thời thêm cả đơn vị tiền tệ VNĐ và USD (có cả Tiếng Anh).

Hướng dẫn sử dụng plugin chuyển số thành chữ trong Excel:

Để vnTools hoạt động, máy tính của bạn cần Windows XP và MS Excel XP trở lên.
Cài đặt vnTools Add-In, bạn thao tác như sau:
  1. Khởi động Excel với một Workbook bất kỳ nào đó.
  2. Gọi menu: Tools – Add-Ins và nhấp chuột lên nút Browser. Copy và pase file: Ufunctions.xla vào.
  3. Tiếp theo chọn Ufunctions, nhấp nút OK. Bây giờ, Add-In đã được cài đặt.
  4. Xuất hiện menu XL vn Tools, chọn nút Đổi số thành chức (trang giấy có dấu tích đỏ)
  5. Chỏ chuột vào Ô cần chuyển đổi chọn ô có số.
  6. Chỏ chuột vào Ô chứa kết quả chọn ô cần đổi thành chữ.
Download Plugin chuyển số thành chữ trong Excel tại: http://upfile.vn/4Ica
hoặc tại đây...
Chúc  các bạn thành công...

Xem thêm