Yêu cầu hồ sơ thiết kế đề nghị cấp phép xây dựng

NGUYỄN VĂN BÁCH
5/26/2013

1. Nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn lớn hơn 250m2, hoặc từ 3 tầng chở lên, hoặc nhà ở trong các khu di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa thì việc thiết kế phải do các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng, hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện.
2. Nhà ở riêng lẻ có quy mô nhỏ hơn 250 m2, hoặc từ 3 tầng chở xuống, thì cá nhân hộ gia đình được tự tổ chức thiết kế nhưng phải phù hợp quy hoạch xây dựng được duyệt, chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.
3. Đối với các công trình khác không phải là nhà ở riêng lẻ hồ sơ thiết kế phải do đơn vị tổ chức có tư cách pháp nhân, năng lực theo quy định hiện hành lập đảm bảo phù hợp theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, hoặc các tiêu chuẩn được Nhà nước cho phép.

Thiết kế cấp phép tại Tuần Giáo, Điện Biên, gọi 0966.058.086
Bản vẽ cấp phép nên thuê lập để tiết kiệm thời gian, đảm bảo phù hợp quy định

Xem thêm