Các phần mềm, ứng dụng của Google

NGUYỄN VĂN BÁCH
2/11/2013

SKETCHUP GOOGLE - 3d ware house
Sketchup
 google khi đăng nhập chuyển sang https://3dwarehouse.sketchup.com/ (sử dụng tài khoản google. Sketchup là phần mềm giúp người dùng không chuyên về kiến trúc hay xây dựng có thể dễ dàng thể hiện các ý tưởng thiết kế một ngôi nhà hay một công trình thành các bản vẻ phác thảo với góc nhìn 3 chiều.
GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH
So với một số phần mềm đồ họa 3 chiều khác thì chương trình SketchUp lúc mới cài đặt có giao diện đơn giản, chỉ bố trí một số chức năng cơ bản giúp cho những người không chuyên vẫn có thể tiếp cận và sử dụng dễ dàng. Có thể chia màn hình làm việc chính ra 3 phần:
 • Phía trên là thanh Menu chính
 • Dưới thanh Menu là thanh công cụ gồm các nút công cụ để xóa, tô màu,  đo khỏang cách, vẽ hình chữ nhật, hình tròn, đường cung, hình khối 3 chiều và các nút điều hướng như di chuyển, xoay, v.v…
 • Phần diện tích lớn nhất dành thể hiện các chi tiết của bản vẽ: Ta thấy bố trí một hệ trục toạ độ ba chiều XYZ tương ứng với 3 màu đỏ, xanh cây và xanh dương. Khi ta vẽ theo một phương bất kỳ nào đó, đường vẽ sẽ có màu đen. Nếu đường vẽ chuyển sang 1 trong 3 màu đỏ, xanh cây hay xanh dương thì ta biết rằng lúc đó đường vẽ sẽ có phương song song với một trong 3 trục tọa độ XYZ.
THIẾT LẬP BAN ĐẦU
Khi làm việc với SketchUp, ngoài những thông số mặc định ban đầu do chương trình thiết lập, bạn vẫn có thể thiết lập lại một số thông số khác.
 • Trong Menu View-Toolbars cho phép bạn mở thêm hay tắt đi một số nút công cụ theo nhóm chức năng nào đó.
 • View-Toolbars-Large buttons: hiển thị các nút công cụ lớn hay nhỏ
 • View-Toolbars- Axes: hiển thị hay tắt hệ trục toạ độ
 • Trong Menu View –Tourguide bạn có thể chọn Add page hoặc Delete Page để thêm bớt một trang vẽ. Mổi trang vẽ ứng với một góc nhìn của vật thể mà ta đang vẽ. Khi chọn một trang nào đó chương trình sẽ tự động thay đổi vị trí góc nhìn mà ta đã cập nhật bằng chức năng Update Page.
MINH HOẠ TÍNH NĂNG MỘT SỐ NÚT CÔNG CỤ
Trong quá trình hình thành bản phác thảo, để thực hiệc công việc cụ thể nào đó đầu tiên ta chọn nút công cụ tương ứng rồi mới tiến hành thực hiện các thao tác tiếp theo.
 • Nút Rectangle:  Vẽ hình chữ nhật
 • Nút Arc: Vẽ cung tròn
 • Nút Circle: Vẽ đường tròn
 • Nút Push/Pull cho phép bạn kéo chuột trên hình phẳng để tạo hình khối 3 chiều
 • Nút Line: Kẻ đường
 • Nút Eraser: Xóa
 • Nút Tape Measure: Đo khỏang cách
 • Nút Paint Bucket: Tô màu
 • Nút Orbit: Xoay hình vật thể đang vẽ
 • DOWNLOAD TẠI ĐÂY
  Cuộc họp Video chất lượng, miễn phí và một số tính nawawngL có thể livestream các cuộc họp lên Youtube; Hand Raise để giáo viên dễ dàng nhìn thấy ai đang giơ tay phát biểu với biểu tượng và âm thanh thông báo mới. Một tính năng cao cấp mới sắp ra mắt dành cho cấp Education Plus của Google Workspace hoặc Teaching and Learning Upgrade là phụ đề được dịch trực tiếp.

Xem thêm