Được tạo bởi Blogger.

Giáo trình học CAD 3D

Giáo trình học CAD 3D

Tác giả: Đỗ Văn Triều


Phụ Lục:

Giáo trình AutoCAD 2006, mô hình không gian 3 chiều.
Chương I: Một số thao tác cơ bản trong AutoCAD 3D
Chương II: Hệ toạ độ và các phương pháp nhập điểm chính xác
Chương III: Mô hình 3D dạng khung dây
Chương IV. 3DFace và các mặt 3D chuẩn
Chương V: Mặt lưới đa giác
Chương VI: Tạo mô hình 3D khối rắn
Chương VII: Hiệu chỉnh mô hình khối rắn
Chương VIII: Các lệnh hỗ trợ thiết kế mô hình 3D
Chương IX: Tô bóng mô hình khối rắn 3D

Download

Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo