Được tạo bởi Blogger.

Mua bán đất ruộng thời điểm trước năm 2003

Tình huống giả định: Ông A được cha, ông để lại thửa đất khai hoang; ông A bán trao tay cho ông B; ông B bán trao tay cho ông C.
Theo quy định pháp luật tại thời điểm mua bán đất ruộng giữa ông B và ông C  từ năm 1993 đến trước năm 2003 là bất hợp pháp không đúng với quy định pháp luật. Nguồn gốc đất là do cha, ông của ông A khai hoang để lại không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai nên không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 30 Luật đất đai năm 1993 và Bộ Luật dân sự năm 1995.

Điều 30 - Luật đất đai năm 1993
Không được chuyển quyền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:
1- Đất sử dụng không có giấy tờ hợp pháp;
2- Đất giao cho các tổ chức mà pháp luật quy định không được chuyển quyền sử dụng;
3- Đất đang có tranh chấp.


Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo