Cài đặt "Thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh" (Custom Robots Tags) cho blogger - Settings For "Custom Robots Tags" Inside Post Editor

NGUYỄN VĂN BÁCH
4/24/2012


Chuẩn Robots.txt; ý nghĩa các Các thuộc tính của thẻ Meta robots (sử dụng không đúng có thể gây 
lỗi NOINDEX VÀ NO FOLLOW đã xảy ra trên 1 số wedsite không thẻ index vào google search console được). robots.txt của chanhvanphong.com được nghiên cứu và thực hiện tại https://www.chanhvanphong.com/robots.txt.

Xem tiếp tùy chỉnh khi đăng bài?

- Kiểm tra lỗi hiển thị trang thông qua công cụ Rich Result Test của Google.
- Chuyển đổi schema từ data-vocabulary.org sang schema.org.
- Quy cách thẻ meta robots, data-nosnippet và X-Robots-Tag
- Dùng lệnh noindex để chặn hoạt động lập chỉ mục của Tìm kiếm

Xem thêm