Bộ Giao Thông Vận Tải rất cần trí thức của Hội cầu đường việt Nam

NGUYỄN VĂN BÁCH
3/22/2012


Ngày 16/3/ 2012, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường VN Lê Ngọc Hoàn đã có buổi làm việc bàn về những công tác Hội có thể tham gia đóng góp với Bộ GTVT nhằm giải quyết một số vấn đề KHKT của ngành.


( Bộ trưởng Bộ GTVT mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự tư vấn, phản biện xã hội từ đội ngũ cán bộ trí thức của ngành)

Tham dự còn có Thứ trưởng bộ GTVT - Phó chủ tịch Hội Ngô Thịnh Đức, lãnh đạo các Vụ  KHCN, KHĐT, Tài chính, Kết cấu HTGT, Văn phòng Bộ, Tổng cục Đường bộ VN, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT... Các đồng chí Phó chủ tịch Hội  Nguyễn Tấn Mẫn, Phạm Quang Tuyến, Nguyễn Ngọc Long... cùng tham dự buổi làm việc.
Hội KHKT Cầu Đường  Việt Nam là tổ chức nghề nghiệp tập hợp đội ngũ trí thức và cán bộ  của Ngành GTVT được thành lập từ năm 1987, từ đó đến nay với tinh thần tâm huyết và trách nhiệm, các nhà Khoa học kỹ thuật của Hội đã cùng với các đơn vị thuộc Bộ GTVT tham vấn nhiều vấn đề KHKT của Ngành.
Tại cuộc họp, lãnh đạo Hội đã báo cáo với Bộ trưởng những nội dung công tác của Ngành GTVT mà Hội quan tâm như: Thực hiện kế hoạch đột phá phát triển bền vững kết cấu HTGT trong đó có việc cơ cấu tổ chức lại các Ban QLDA thành doanh nghiệp tư vấn QLDA hoạt động theo thông lệ quốc tế, lộ trình phát triển các TCT Xây dựng CTGT hình thành các tập đoàn mạnh, giải pháp huy động các nguồn lực trong đó có huy động vốn đầu tư theo phương thức PPP, BOT...  vào phát triển kết cấu HTGT, vấn đề đấu thầu dự án XDCTGT, đánh giá lại định mức đơn giá XDCB và thanh quyết toán.
Hội KHKT Cầu Đường cũng báo cáo Bộ trưởng về việc tổ chức Hội thảo quốc tế "Đội ngũ trí thức KHKT cầu đường VN với sự nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng GTVT đất nước" dự kiến vào quý 3/2012 nhằm đánh giá và rút ra những kinh nghiệm về chính sách đầu tư cho KHKT, tiếp thu công nghệ mới, xây dựng đội ngũ cán bộ KHKT. Đồng thời đề nghị Bộ trưởng giao cho đảm nhiệm ở góc độ tư vấn, phản biện, giám định xã hội những đề tài, dự án có yêu cầu kĩ thuật cao của ngành: Mở rộng QL1A lên 4 làn xe từ Hà Nội đến Cần Thơ, nghiên cứu ứng dụng mặt đường BTXM trong xây dựng mạng đường bộ quốc gia...
Bộ trưởng Đinh La Thăng phát biểu, cảm ơn và hoan nghênh đề xuất của Hội KHKT Cầu Đường. Đó cũng là những vấn đề lớn của Ngành, đang được xã hội hết sức quan tâm, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Hội đối với hoạt động của Ngành GTVT. Bộ GTVT và Hội KHKT Cầu Đường Việt Nam cùng chung một mục tiêu phấn là đấu vì sự phát triển mạnh mẽ của Ngành GTVT, phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước.
Bộ trưởng đề xuất cần ký kết một Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và Hội KHKT Cầu Đường VN với chương trình hoạt động cụ thể cho giai đoạn từ nay đến 2015.  Bộ trưởng đồng ý với những đề xuất của Hội về việc tổ chức Hội thảo và cho rằng đây là việc làm rất cần thiết, nhằm rút kinh nghiệm, chuẩn bị tốt lực lượng, hướng tới thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương  IV về phát triển cơ sở  hạ tầng GTVT. Bộ trưởng đề nghị các cơ quan của Bộ phối hợp với Hội làm tốt công tác chuẩn bị cho Hội thảo.
Bộ trưởng nhấn mạnh: Những đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ KHKT giàu kinh nghiệm của Ngành hiện đang công tác tại Hội là rất quan trọng, cần thiết. Bộ trưởng đồng ý với với các đề xuất cụ thể của Hội và giao cho các cơ quan chức năng của Bộ nghiên cứu mời Hội tham gia vào tư vấn, phản biện, giám định những dự án lớn, quan trọng của Ngành. Một số vấn đề còn vướng mắc của Ngành như rà soát lại hệ thống các văn bản QPPL về quản lý đầu tư, duy tu sửa chữa đường bộ, cơ chế quản lý giám sát chất lượng công trình... cũng rất cần sự tham gia tư vấn của Hội.
( Theo Báo GTVT )

Xem thêm