Cách gỡ bỏ chế độ read only trong win7

NGUYỄN VĂN BÁCH
12/15/2011

Ổ E thư mục nào cũng read only, tạo thư mục mới cũng bị. Tắt read only nhưng k đc.
Thực hiện:

run->gõ UAC->kéo thanh công cụ xuống minimum 
thêm cái hình cho dễ hình dung

Xem thêm