Được tạo bởi Blogger.

Cách trộn thư

- Tạo file excel: cột những nội dung cần chèn;
- Tạo file word mẫu hoàn chỉnh;
- Tại file word mở Mail messenge;
- Tại vị trí cần trộn: Open Data Source (nguồn) (dẫn file excel) - Sheet cần đặt;
- Đặt chuột vào vị trí chèn, nhấn insert mesenge (vị trí 6)
- Check for Errors (kiểm tra lỗi), kích dòng 2;
- OK, kiểm tra được thì Save, nếu không thì tắt đi và làm lại phần lỗi.Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo