Được tạo bởi Blogger.

Cách chuyển giữa file word .doc và file định dạng .pdf

Cách chuyển online file word .doc sang file định dạng .pdf vào trang http://www.doc2pdf.net.
- Phía dưới bên trái:
- Nhấn Choose File để tời đường dẫn flie word có đuôi .doc cần chuyển đổi.
- Dòng dưới To: chọn Portable Document Format (pdf).
- Tiếp tục nhấn: Covert document.
Chú ý: Đường dẫn tới file cần chuyển đổi và file lưu.


Là phần mềm chuyển đổi văn bản PDF và OCR, tài liệu ảnh sang PDF, Word mà không bị lỗi font.
Cách thực hiện khá đơn giản:
- Mở ứng dụng ABBYY FineReader trên máy tính > Mở file (.pdf), sau đó chọn mũi tên chanh Lưu thành (để lựa chọn đuôi cần lưu (.doc) ;
- Mở ứng dụng ABBYY FineReader trên máy tính > Chọn Chuyển đổi thành Microsoft Word > Chọn Ảnh bạn muốn chuyển sang Word > Chọn Open > Chọn Ngôn ngữ OCR > Chọn Chuyển đổi thành Microsoft Word > Chọn Save là bạn đã chuyển được chữ trên ảnh sang Word.
Tải bản free 30 ngày dùng thử tại đây. Xem chi tiết phần mềm và tải bản free mới nhất tại website chính thức ABBYY FineReader.
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo