Softwares

Win, ghost, boot, tự sửa, cài đặt máy tính cơ bản nhất

  Trong điều kiện kinh phí chi thường xuyên khó khăn, eo hẹp. Việc tự khắc phục, tự sửa chữa, tự cài đặt máy tính, laptop là rất cần thiết. ...

Nhập và xuất tọa độ điểm trong MapInfo - Nhập tọa độ từ file Excel, CSV, TXT thành điểm

Việc đo đạc thực địa các điểm tranh chấp đất đai, sau đó phun đểm nên bản đồ nền (bản đồ địa giới, bản đồ giao đất...) để xác định việc quản...

Autocad, bản vẽ, thiết kế, lisp cad, ứng dụng đồ họa, biểu đồ, bản đồ

Tải Bộ Font FUll tổng hợp các Font: Download  Font FUll Tải Bộ Font Unicode:  Font Unicode Tải Bộ Font VN Time:  Font VNI Tải Bộ Font TCVN3:...

Mapinfo, Google Earth, Vietmap, Microstation, Famis, Garmin, GPS, Vn 2000

VN2000 - Điện Biên, kinh tuyến trục 103, múi 3 Chuyển đối tượng từ Mapinfo, tạo độ VN2000 (Điện Biên múi 3, kinh tuyến trục theo địa phương ...

MapInfo: guide install and crack free version for student to study

With MapInfo Professional, the power of computer mapping is at your complete disposal. You can display your data as points, as thematically ...

Khắc phục lỗi Microsoft Visual C++ Runtime Library

Lỗi card màn hình không đáp ứng yêu cầu của một số ứng dụng, chạy các chương trình đồ hoạ “nặng ký” như Auto CAD, Photoshop, Corell… Lỗi Mic...

Một số phàn mềm biên tập bản đồ: DPSURVEY 2.9.7, Viet Map, HHmaps 2013

DPSurvey 2.9.7, Viet Map, HHmaps là 3 phần mềm hỗ trợ những phần mềm chính dùng quen thuộc để làm việc với bản đồ có thể tham khảo phiên bản...

Khoảng cách giữa Bullets, Numbering, Multilevel list và chữ

Điều chỉnh khoảng cách giữa Bullets, Numbering, Multilevel list và chữ đầu nội dung của đoạn văn bản để phù hợp với thể thức trình bày là vấ...

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Microstation, phần mềm bản đồ, đất đai

  Một phần mềm rất phổ biến với các kỹ sữ trắc địa và bản đồ và kể cả kỹ sư xây dựng công trình nói chung đó là MicroStation. MicroStation l...