13 nhóm nhiệm vụ chung, 25 dịch vụ công thiết yếu và 40/50 nhiệm vụ của địa phương phối hợp theo Đề án 06

NGUYỄN VĂN BÁCH
8.8.22
Last Updated

25 dịch vụ công thiết yếu - Đề án 06

13 nhóm nhiệm vụ chung

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Đề án
2. Thành lập Tổ công tác
3. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội.
4. Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.
5. Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ, ngành, địa phương; tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2022.
6. Thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và làm giàu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
7. Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
8. Thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021.
9. Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
10. Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành mình.
11. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an bảo đảm an ninh, trật tự, an ninh thông tin trong quá trình chuyển đổi số.
12. Định kỳ trước ngày 22 hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
13. Bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao

25 dịch vụ công thiết yếu triển khai theo Đề án 06:

1. Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân
2. Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân
3. Đăng ký thường trú
4. Đăng ký tạm trú
5. Khai báo tạm vắng
6. Thông báo lưu trú
7. Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy
8. Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội)
9. Đăng ký khai sinh
10. Đăng ký khai tử
11. Đăng ký kết hôn
12. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông
13. Thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
14. Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu
15. Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí
16. Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí
17. Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
18. Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân
19. Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ).
20. Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe
21. Đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng
22. Cấp phiếu lý lịch tư pháp
23. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
24. Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)
25. Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện.

40 nhiệm vụ địa phương phối hợp với các cơ quan trung ương (tổng số 50 nhiệm vụ, 10 nhiệm vụ thuộc Bộ Công an và Bộ ngành khác)

Đăng bình luận (0)

Sắp xếp theo

Xem thêm