Được tạo bởi Blogger.

Learn English every day

Every day I will learn English for 30 minutes. At website http://learnenglish.britishcouncil.org/
Login: Nguyen Van Bach , Pasword: vinabachgr;
Every day I will learn English for 1 hour. 30 minutes in the morning, starting at 5 am; 30 minutes before going to bed starting from 10 hours 30 minutes
Share on Google Plus

CHANHVAPHONG.COM - NGUYỄN VĂN BÁCH

Ứng dụng cá nhân hỗ trợ, kết nối, chia sẻ nghiệp vụ công tác của Thạc sỹ - Kỹ sư Nguyễn Văn Bách

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

btn-zalo