Máy toàn đạc điện tử

NGUYỄN VĂN BÁCH
1/31/20161. Phần mềm máy toàn đạc Leica: 
- Phần mềm máy toàn đạc Leica TS 02 - LEICAGeoOffice v4: download
- Phần mềm máy toàn đạc Leica TS 02 - Leica Survey (English): download
- Phần mềm máy toàn đạc Leica Geomax Zoom 20 : download
- Phần mềm USB Cable Driver Zoom 20: download
- Phần mềm máy toàn đạc Leica Geomax ZTS 200 cho Win XP: download
- Phần mềm máy toàn đạc Leica Geomax ZTS 200 cho Win 7: download
- Phần mềm USB driver cable GeoMax: download
2. Phần mềm máy toàn đạc Nikon: download
3. Phần mềm máy toàn đạc Topcon:
- Phần mềm máy toàn đạc Topcon: - Setup 6.11 download
- Phần mềm máy toàn đạc Topcon: - Setup 7.11 download
4. Phần mềm máy toàn đạc Sokkia: download

5. Phần mềm máy ảo (simulator), máy mô hình dùng để thực hành:
- Topcon: Đây là phần mềm của một thầy giáo, trường ĐHXD Miền Trung Tải tại đây hoặc tại đây.
- Leica: Phần mềm máy ảo leica đời trước tại đây, đời mới tại đây.
KS. Nguyễn Văn Bách tổng hợp

Xem thêm