Cách tạo chú thích cuối trang trong Word

NGUYỄN VĂN BÁCH
5/31/2015

Chú thích cuối trang hay còn gọi là foodnote trong Word, và nếu nhấn vào đánh dấu chú thích có thể được kết quả như sau:


Xem chi tiết tại đây...

Xem thêm